Sivu 1, 1:sta

Päästökaupassa väärät myyjät

ViestiLähetetty: 27.02.2008 16:08
Kirjoittaja Antti Roine
[size=150]Ilmastonmuutosten syyt selvitettävissä[/size]

Suurin osa maapallon väestöstä ei osallistu päästöjen vähentämiseen. Kioton sopimuksessa päästöjen vähentämisen taakka on asetettu pelkästään niiden harvojen maiden harteille, jotka ovat jo aikaisemmin kantaneet oman vastuunsa. Muut maat osallistuvat lähinnä lisäämällä päästöjä ja myymällä päästöoikeuksia, jotka ne ovat saaneet ilmaiseksi. Päästökauppa ainoastaan siirtää hiilidioksidin tuotannon sekä työpaikat nopeasti kasvaviin ja väkirikkaisiin kehitysmaihin.

Lopputuloksena ilmaston hiilidioksidipitoisuus jatkaa kasvuaan, samaa tahtia kuin hankkeen rahoittavien valtioiden työttömyys kasvaa ja palkat laskevat. Tässä mielessä päästökauppa on erittäin vaarallinen hanke: Se saa ihmiset uskomaan, että me teemme ilmaston hyväksi jotain, vaikka todellisuudessa parannamme tulirokkoa kalkkitablettien avulla. Hyvä tarkoitus ei ole riittävä syy tehdä vääriä ratkaisuja.

Suomi on jo kerran kantanut vastuunsa kehittämällä kestävää teknologiaa jo 70-luvulta lähtien. Nyt alamme maksaa myös muiden osuutta, jopa 200-500 miljoonaa euroa vuodessa, päästökaupan ja ylihintaisen ulkolaisen sähkön muodossa. Näillä rahoilla päästöoikeuksia myyvät valtiot nostavat elintasoaan ja samalla myös hiilidioksidin tuotantoaan.

Pääsemme maksamaan vielä kolmannenkin kerran; siinä vaiheessa, kun ostamme hiilidioksidia vähentävää tekniikkaa niiltä mailta, jotka nyt sijoittavat rahansa päästökaupan asemesta hiilidioksidia vähentävän tekniikan kehittämiseen ja patentointiin. Näitä maita ovat esimerkiksi Yhdysvallat, Australia ja Kiina.

Nykytietämyksen valossa näyttää todennäköiseltä, että ilmasto lämpenee. Asia ei kuitenkaan ole täysin varma, koska nykyiset ilmastomallit eivät pysty selittämään miksi maapallomme historian aikana lämpimät jaksot ovat useaan otteeseen muuttuneet nopeasti jääkaudeksi.

Kaikki ilmastomallit kalibroidaan saatavissa olevien kokeellisten mittausten avulla. Niille ikäänkuin kerrotaan oikeat vastaukset etukäteen. Tästä johtuen ei ole kovin suuri ihme, että mallien antamat tulokset sopivat yhteen havaintojen kanssa.

Todellisuudessa kuitenkin yksi hyvin suunniteltu ja toteutettu kokeellinen mittaus vastaa tuhannen asiantuntijan mielipidettä. Esimerkiksi kasvien ei pitänyt tuottaa metaania, mutta uusien mittausten mukaan näin tapahtuu.

Tällaista totuuden mukaista mittaustietoa tarvitaan lisää Golf-virran muutoksista, mannerjäätiköiden kerrostumista, auringon toiminnan jaksottaisuudesta ja muista asiaan vaikuttavista tekijöistä. Päästökaupan asemesta meidän tulisi panostaa juuri tällaisen kokeellisen tiedon keräämiseen ja analysointiin, jotta mallien lähtötiedot ja toiminta voidaan varmistaa.

Viimeisen sadan vuoden aikana teknologian kehityksen avulla on ratkaistu lukematon määrä "ratkaisemattomia" ongelmia lääketieteen, ravinnon, liikenteen ja tiedonvälityksen alueilla. Ei ole mitään syytä olettaa, ettei energian saantiin olisi löydettävissä kestävää teknistä ratkaisua, jos vain ratkaisujen etsintään panostetaan riittävästi resursseja.

Todelliset ratkaisut tulevat löytymään tutkimalla ja kehittämällä useita eri vaihtoehtoja, kuten tuulivoimaa, bioenergiaa, aurinkokennoja, polttotekniikkaa ja fuusioenergiaa. Nykyisen ydinenergian avulla voimme ostaa lisäaikaa etsintää varten. Tässä suhteessa on käsittämätöntä, että valtio maksaa Fortumin johdolle ylitsevuotavia optioita siitä hyvästä, että Fortum lopetti korkeatasoisen energia-alan tutkimuslaitoksen voittojen maksimoimiseksi muutaman lähivuoden aikana - tulevaisuudesta piittaamatta.

Sadassa vuodessa ihminen on oppinut lentämään sata kertaa nopeammin kuin linnut. Aivan samoin tutkimalla viherhiukkasen toimintaa voimme löytää menetelmän, jolla auringonvalon avulla voimme palauttaa hiilidioksidin takaisin energiaksi, raaka-aineiksi ja ravinnoksi. Aurinko on olemassa oleva rajaton ja saasteeton energialähde, joka lämmittää maapallon jokaista neliömetriä keskimäärin yli yhden kilowatin teholla.

Ilmastomuutos on vakava yhteinen riski, joka voidaan ratkaista ainoastaan panostamalla ilmastonmuutosten syiden selvittämiseen, sekä uusien energiaratkaisujen tutkimukseen ja kehitykseen. Tähän päästään helposti, jos päästöoikeuksien myyjinä toimivat alan tutkimuslaitokset ja yliopistot eivätkä päästöjen lisääjät. Nykyinen päästökauppa on itsepetosta, josta meidän kannattaa irrottautua; se on täysin mahdollista jopa ilman mitään sanktioita.


Antti Roine
Ulvila 3.3.2006
________________________________________________________________
Julkaistu Turun Sanomissa 6.3.2006 3:05:13
http://www.turunsanomat.fi/mielipiteet/ ... :0:0:0:0:0: