Sivu 1, 1:sta

Euroopan unionia on pakko uudistaa

ViestiLähetetty: 29.12.2018 12:29
Kirjoittaja Antti Roine


Perinteisesti suuret valtiot ovat syntyneet sotien tuloksena, tällöin lainsäädäntö on muotoutunut suoraviivaiseksi. Sen sijaan EU on syntynyt rauhanomaisesti kompromissien tuloksena, jotka monimutkaistavat päätöksentekoa. Lisäksi erilaiset erivapaudet ja yksimielinen päätöksentekomalli rapauttavat unionia.

Esimerkiksi oma valuutta antaa muutamille jäsen valtioille oikeuden pelata omilla säännöillään, eli oikeuden poimia rusinat pullasta. Nyt Iso-Britannia tavoittelee vielä tätäkin suurempia erioikeuksia eroamalla liitosta. Samalla se yrittää säilyttää unionin tarjoamat edut kuten vapaakaupan, rahamarkkinat ja englantilaisten vapaan liikkuvuuden ilman jäsenyyden tuomia rasitteita.

Mikään yhteisö ei pysy pystyssä pitkään, jos jäsenillä on erilaiset oikeudet ja velvollisuudet. Etenkin jos kumppaneille annetaan paremmat edut kuin unionin varsinaisille jäsenille. Liittovaltiot ja yhdistykset pysyvät pystyssä, jos samat säännöt koskevat kaikkia ja arvomaailmat ovat sopusoinnussa keskenään. Britannia tavoittelee EU jäsenyyden etuja ilman jäsenyyden tuomia haittoja. Tästä johtuen Britanniasta on syytä tehdä varoittava ennakkotapaus.

Epävakauden suurin syy löytyy kuitenkin unionin pakolaispolitiikasta, joka luo Eurooppaan työttömien armeijan, koska pakolaisten tulvaa ei osata hallita. Lisäksi pakolaisten synnyttämiä rasitteita ei jaeta tasapuolisesti. Esimerkiksi Englannin ja Kreikan taakka on kohtuuton Suomen kantamaan vastuuseen nähden.

Monessa suhteessa pakolaispolitiikan tilanne on jakomielinen. Voidaan kysyä, mitä varten on luotu työläs järjestelmä turvapaikkahakemusten käsittelyyn, jos kielteisen päätöksen saaneet ihmiset voivat jäädä Suomeen? Tällainen järjestelmä synnyttää yhteiskunnan ulkopuolella jäävän ihmisryhmän, jolla ei ole mitään muuta mahdollisuutta elättää itseään ja perhettään kuin kerjääminen tai rikollisuus. Työn kautta ihmiset kehittävät yhteiskuntaa ja kokevat itsensä tärkeiksi, työttömyys murtaa ihmisen mielen.

Paljon halvemmalla päästään, jos kaikille maahan pakolaisina tulleille annetaan heti oikeus työn tekoon, ilman kovaa byrokratiaa. Suomessa tekemätöntä työtä on ääretön määrä, jos palkka voidaan suhteuttaa työn tuottavuuteen ja osaamiseen. Tällaisen järjestelmän avulla esimerkiksi USA on pystynyt työllistämään suurimman osan Meksikosta tulevia pakolaisia.

Euroopassa humaanilta näyttävä politiikka on johtanut äärimmäiseen julmaan järjestelmään, jossa pakolaiset pakotetaan merellä haaksirikkoon, josta Euroopan sankarit heidät sitten pelastavat. Monissa muissa maissa tällaisen epäinhimillisen järjestelmän kehitys on lopetettu heti alkuunsa, palauttamalla pakolaiset lähtömaihinsa tai pakolaisleireihin. Kiinaan tai Australiaan on turha yrittää ilman passia, viisumia tai virallista pakolaisstatusta. Tämä ehkäisee ongelmien syntymistä, koska tieto leviää nykyään tehokkaasti.

Pakolaisongelmat voidaan ratkaista vain lähettämällä hyvin aseistetut rauhanturvaajat suoraan kohdemaihin, esimerkiksi YK:n valtuutuksella, koska ääriliikkeet ja diktaattorit eivät ymmärrä puhetta. Pakolaisten tulo Eurooppaan tulee perustua pakolaisleireillä tehtyihin valintoihin, eikä hallitsemattomaan kansainvaellukseen. Vapaa liikkuvuus EU:n sisällä ei voi koskea laittomia pakolaisia tai rikollisia.

Monissa yhteyksissä ratkaisuna on esitetty paluuta itsenäisiin kansallisvaltioihin. Tällaiset nationalistiset ja populistiset ajatukset eivät kuitenkaan perustu todellisuuteen. Historia osoittaa, että suvereenit kansallisvaltiot ajautuvat ennemmin tai myöhemmin sotiin, tai diktatuuriin. Meidän tulee ymmärtää, että olemme kaikki samassa veneessä – kauppa, ympäristöongelmat, sairaudet ja rikollisuus eivät tunne rajoja.

Antti Roine, Ulvila 21.2.2017
_______________________________________________
JULKAISTU:
ILKKA: 23.02.2017
Turun Sanomat 16.4.2017